Skript i Kontraskript

Skript i Kontraskript

Claude Steiner

Koncept snage volje od značaja je za osobe koje sebe smatraju vođenima prema nekom obliku samodestrukcije. U svojoj esenciji, snaga volje predstavlja kontrapoziciju Roditelja prema zahtevima skripta.

Za Anonimnog Alkoholičara (A.A) snaga volje je jedan relativno beskoristan koncept. Životarenje  “od danas do sutra” cini mu se daleko efektivnijim, i to posmatrano  sa stanovišta psihologije životnog scenarija (skripta) ima smisla. Stil  življenja ‘od danas do sutra’  redukuje život na dugu seriju kratkotrajnih epizoda koji skriptnu matricu lišavaju razvoja. Ovo izjednačava šanse u utrci izmedju skripta i snage volje i daje snazi volje podjednake izglede.


Iskustva u radu sa uznapredovalim alkoholičarima ukazuju da je tragičan ishod životnog scenarija bio povremeno  potiskivan periodima  kada se činilo da snaga volje trijumfuje nad skriptom. Otkrivanje tog upadljivog preokreta u skriptu može se nazvati kontraskript. Kontraskript kao i snaga volje ima svoje poreklo u Roditelju.

Na pozorišnoj sceni  intuitivno doživljivanje tragedije zavisi od prelamanja dva elementa: životnog scenarija (skripta) glavnog junaka i perioda  u kojima izgleda kao da je on uspeo da preokrene tragičan kraj. Nadalje, izgleda da je za intuitivno doživljavanje tragedije esencijalno da ni heroj niti publika ne poveruju da je tragičan kraj zaista moguće preokrenuti.

Terapeutima, čiji je zadatak preusmeranje tragičnog ishoda skripta, je vazno da znaju da prave razliku između odigravanja kontraskripta i izlečenja. Strukturalno i skript i kontraskript su talog (precipitati) Roditelja  te se samo naizgled ne mogu razlikovati; ali detaljnije ispitivanje otkriva značajne razlike.

U slučaju non-maskulinog skripta (“Nemoj biti muško”) strukturalna analiza se radi na sledeći način. Sledstveno najjednostavnijijoj edipalno identifikacionoj shemi, prema kojoj majka sinu govori šta da radi a otac pokazuje kako se to radi, majčino Dete (Dm) (Figura 1A) biva ono koje “povlači obarač”. Za Dm maskulino ponašanje je znamenje napuštanja. Da bi se zaštitila od pretnje usamljenosti ona se udaje za nemuževnog muškarca sa kojim igra IFWY. Kada njihov sin počne da pokazuje  maskulino ponašanje  Dm će odmah reagovati snažnim neodobravanjem. Psihologija učenja ovu reakciju naziva negativnim potkrepljenjem. Negativno potkrepljenje je priznato kao najefikasnije sredstvo u oblikovanju izbegavajućeg ponašanja koje je izuzetno reziztentno na gašenje.

Tako, majčina snažna zabrana (“Nemoj  biti muško”) uzrokuje da dečak izbegava maskulino ponašanje. Alternativa maskulinom ponašanju je očeva demonstracija kako ne biti muškarac. Majčino Dete (Dm) postaje sinovljev Roditelj (R1) a očev Odrasli ( “Evo kako treba”)  postaje sinovljev arhaični Odrasli (O1) (praodrasli?) (Figura 1)

Tokom puberteta i kasnije, i majčin i očev Roditelj (Rm i Ro) razvijaju očekivanja po pitanju sinovljeve maskulinosti (“Budi muško”). Kod odraslog potomka ova očekivanja postaju Roditelj (R2), dok se ranija roditeljska zabrana (“Nemoj biti muško”) loguje u D2 kao R1. 

Figura 1.

Skript determinira R1, a kontraskript R2. Skript je preedipalan, neverbalan predsvestan visceralan dok je kontraskript postedipalan, verbalan, svestan.

Kontraskript obično počinje da se odvija  ranoj mladosti; u gore opisanom  slučaju on poprima oblik prilično uspešne seksualne i sportske aktivnosti. No, ovom kontraskriptu nedostaje ubedljivosti i on uskoro podleže majčinoj zabrani. U slučaju alkoholičara skript i kontraskript se međusobno smenjuju sa svakom novom lumperajkom.- Važno je naglasiti neverbalnu prirodu skripta. Tipično je da će pacijenti poricati da su od roditelja dobili izvesne zabrane ali isto tako, tipično je da  će se saglasiti kada im se razjasni da su te zabrane najverovatnije bile neverbalne. Neverbalna priroda skripta postavlja osnovu za jos jedan važan terapeutski manevar: kada pacijent odigrava kontraskript i povezuje ga sa svojim poboljšanjem (“Verujte mi doktore: nikad više ni kapljica “) o njegovom izboru neće govoriti verbalno iskazano poricanje, već neverbalni pokret klimanja glavom.

Teorija implicira postojanje duboke, primitivne visceralne neprijatnosti povezane sa kontraskriptnim ponašanjem, koju  alkoholicari često lociraju u stomaku. Saglasno tome postoji duboka, primitivna, visceralna prijatnost povezana sa skriptnim ponašanjem. Pa, tako u najtežima trenucima apstinencijalne krize čovek čuje glas svoje majke koji mu govori: “Jerry, ovo je baš zabavno, jel da?” Postulat po kojem je mamurluk alkoholičareva dobit  popuno se uklapa u psihologiju skripta. U stanju mamurluka osoba je dobila pivremen predah od zateva roditeljevog Deteta; mamurluk u stvari znači pomirenje sa Roditeljskom zabranom (R2)

Sve dok je AA zabrinut alkoholizam je neizlečiva bolest; za transakcionaliste alkoholizam je skript, i osim ukoliko se šou ne prekine, vući će ka svom predodređenom tragičnom kraju. Bilo da se osoba ubija od pića ili da postane “suvi alkoholičar” svaki dah  je isušivanje života nemilosrdnom primenom snage volje. Biti trezan je cilj za A.A, ali transakcionim analitičarima trezno stanje može značiti samo to da “napredujemo”; pet godina napretka biva poništeno samo jednom terevenkom.

Izgleda da su za pojavu izlečenja značajna dva elementa: dozvola Detetu da ne sledi roditeljske poruke, koja u slučaju alkoholičara znači dozvolu da ne pije, i  dekontaminacija Odraslog.

U slučaju sedamnaestogodišnje djevojke sa skriptnim zahtevom da zatrudni i napusti srednju školu- koji je posledica adaptacija na zabranu (“Nemoj da  me nadmašiš”), terapeut je kroz jednu snažnu suportativnu roditeljsku izjavu dao dozvolu “Nemoj da zatrudniš i nadmaši majku”. Dekontaminacija Odraslog je postignuta razjašnjavanjem brojnih pogrešnih ideja o kontacepciji  korišćenjem antibebi pilula. Skoro istog trenutka došlo je do radosnog olakšanja. Narednih nedelja mogla se primetiti depresija ali je ona polako iščezavala kako je pacijentkinja razvijala životni kurs koji će zameniti napušteni skript.

Dobro elaboriran kontraskript može postati nukleus novog životnog pravca omogućavajući nekim pacijentima da terapijski proces prođu sa minimalnom depresijom.

Copyright © Claude Steiner, all rights reserved.

Ovaj članak je originalno izdat u Transactional Analysis Journal, vol. 5,

no. 18, April, 1966, s. 133-135.

(prevela Jasna Niketić-Filipović)

Ocenite ovaj članak
(1 Glas)
Više iz ove kategorije « Skript: Uloga dozvole Ego stanja »
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account