Mery Gulding preminula 8 decembra 2008

 • Objavljeno u Vesti
Poštovaoce transakcione analize će sigurno pogoditi vest da je 8. decembra 2008. godine umrla Meri Meklur Gulding (Mary McLure Goulding) jedna od najvećih psihoterapeuta XX veka.
Image
Meri je zajedno sa mužem Robertom Bobom Guldingom (Robert Bob Goulding, preminuo 1993) stvorila jednu od nauticajnijih škola transakcione analize, TERAPIJU NOVOM ODLUKOM (Redecision therapy).
Meri je bila velika inspiracija generacijama psihoterapeuta. Zajedno sa Bobom je pre dvadesetak godina održala petodnevnu TA radionicu u tadašnjoj psihijatrijskoj klinici na Avali.
Naše udruženje joj je posebno zahvalno što nam je besplatno ustupila autorska prava da izdamo njene knjige na srpskom jeziku. Do sada je izašlo:

Meri Meklur Gulding i Robert Gulding PROMENITI ŽIVOT - TERAPIJA NOVOM ODLUKOM, Psihopolis, Novi Sad, 2007.

Meri Meklur Gulding i Robert Gulding UPRAVLJANJE BRIGAMA - UČENJE VEDRINE , Psihopolis, Novi Sad, 2008.


Ukoliko ove knjige niste do sada pročitali, možete ih naručiti pouzećem preko www.Psihopolis.edu.rs
 
Ukoliko kliknete na Opširnije možete pročitati njeno oproštajno pismo na engleskom jeziku.
Opširnije...

Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (M.E.S.T.A.)

 • Objavljeno u Vesti

(M.E.S.T.A.) Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi

Preambula


S obzirom na nedostatke u postojećem sistemu sertifikacije u transakcionoj analizi, koje smo uočili u našoj zemlji, a koje regulišu odgovarajuća tela Međunarodnog (ITAA) i Evropskog udruženja za transakcionu analizu (EATA), a koji su doveli do toga da je broj onih koji dođu do međunarodnog naziva Certified Transactional Analyst (u daljem tekstu CTA) u odnosu na sve koji započnu naprednu edukaciju u transakcionoj analizi manji od 1%, pojavila se potreba da se razvije jedan dodatni model treninga i sertifikacije u transakcionoj analizi, koji je ovde izložen.

Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (u daljem tekstu MESTA) je razvijen kao dodatni sistem edukacije koji ne pretenduje da zameni uspostavljeni međunarodni sistem. MESTA treba shvatiti kao dopunu međunarodnom sistemu. Zbog toga su svi treneri i supervizori u MESTA istovremeno akreditovani treneri i supervizori u tradicionalnom, međunardonom modelu edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi. To znači da su sati treninga i supervizija kod ovih trenera i supervizora validni u oba modela, tradicionalnom i novom, tako da samo od edukanta zavisi u kom modelu će tražiti sertifikaciju ili će se opredeliti za oba modela tako da stekne dve vrste sertifikata.

Iako je na međunarodnom nivou uočeno da postojeći tradicionalni sistem ima brojne nedostatke na različitim nivoima (CTA; supervizore; trenere; itd), što je dovelo do rasprave o reviziji i modifikaciji ovog modela, ne postoji saglasnost oko toga da je MESTA alternativa ovom sistemu. To znači da svi koji traže sertifikaciju u MESTA moraju unapred znati da ovo nije međunarodno prihvaćen sistem sertifikacije u transakcionoj analizi i da može biti osporavan od drugih TA udruženja čiji je sistem treninga i sertfikacije tradicionalan.

Vrste sertifikata

Struktura treninga je takva da stepenasto vodi ka sukcesivnom dobijanju četiri osnovna sertifikata:

Transakciona analiza – osnovni sertifikat (Transactional Analysis Certificate – Basic Level)
Ovo je osnovni sertifikat koji se dobija nakon završavanja uvodnog kursa iz transakcione analize – TA 101.

Praktičar transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner)
Ovim sertifikatom se potvrđuje da je osoba primenila transakcionu analizu u svom ličnom rastu i razvoju i da je osposobljena da preduzme rad sa ljudima.

Transakcioni analitičar – savetnik (Transactional Analyst – Counselor)
Posle tri godine treninga i ispunjenja dodatnih uslova, postaje se transakcioni analitičar. Time se potvđuje da je osoba kompetentna da primenjuje transakcionu analizu u radu sa ljudima u psihosocijalnom kontekstu. Ovo nije sertifikat koji omogućuje samostalnu psihoterapijsku praksu. Ovo je prvi profesionalni sertifikat koji omogućuje osobi da sebe zove transakcionim analitičarem, a svoju praksu transakcionom analizom.

Transakcioni analitičar – psihoterapeut (Transactional Analyst – Psychotherapist)
Posle ukupno pet godina treninga i ispunjenja ostalih uslova, osoba postaje psihoterapeut.

Pored ovih osnovnih sertifikata postoje još dve vrste:

Sertifikat u organizacijskoj transakcionoj analizi (Certificate in Organisational Transactional Analysis)
Nakon završenog osnovnog treninga (TA 101) osoba je završila specijalizovani trening u primeni transakcone analize u organizacijama i korporacijama.

Transakcioni analitičar – teoretičar (Transactional Analyst – Theorist)
Ovo je sertifikat rezervisan za one koje zanima transakciona analiza kao teorija, koji nisu zainteresovani za direktan rad sa ljudima, a dobija se nakon tri godine edukacije.

Uslovi za sticanje sertifikata

Transakciona analiza – osnovni sertifikat (Transactional Analysis Certificate – Basic Level)

• Uspešno završen uvodni kurs iz transakcione analize – TA 101 u trajanju od 60 sati.

Praktičar transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner)

• Posedovanje osnovnog sertifiakta.
• Napredna edukacija u trajanju od 60 sati.
• Lični rad (rad na sebi) u ukupnom trajanju od 30 sati, od čega 10 sati mora biti grupno, a 10 sati mora biti individualno.
• Urađen TA autoportet: primena TA koncepata na sebe kao rezultat samoanalize i didaktičke analize. Pismeni rad od 10-30 stanica.
• Predstavljanje TA autoportreta na svojoj edukativnog grupi.

Transakcioni analitičar – savetnik (Transactional Analyst – Counselor)

• Posedovanje sertifikata TA praktičara.
• Ukupno 360 sati teorijskog treninga. Zavšavanjem treće godine treninga u trajanju od 60 sati, stiče se ukupno 180 sati teorije kroz direktni trening. Ostalih 180 sati može kroz iščitavanje literature.
• Lični rad 20 sati, individualno ili grupno. Ukupno 50 sati.
• Rad sa klijentima uz primenu transakcione analize: 150 sati.
• Supervizije 50 sati.
• Dva seminarska rada.
• Prezentiran i prihvaćen završni pismeni rad.
• Potpisana izjava da prihvata kodeks transakcionih analitičara.

Transakcioni analitičar – psihoterapeut (Transactional Analyst – Psychotherapist)

• Posedovanje sertifikata transakcionog analitičara – savetnika.
• Ukupni trening u trajanju od pet godina koji obuhvata 650 sati teorije (360 sati mora biti u obliku direktnog treninga, ostalo može kroz iščitavanje literature).
• Lični rad, individualni i grupni, u ukupnom trajanju od 250 sati, od čega 50 sati mora biti individualno.
• Rad sa klijentima od kojih većina ima neku dijagnozu mentalnog poremećaja u ukupnom trajanju od najmanje 450 sati.
• Supervizije u ukupnom trajanju od 150 sati. 50 sati se prenosi sa prethodnog nivoa, a ostalih 100 sati mora biti sa najmanje deset različitih klijenata i sa najmanje pet različitih dijagnoza.
• Četiri seminarska rada.
• Prezentiran i prihvaćen završni pismeni rad.

Pored ovih osnovnih sertifikata postoje još dve vrste:

Diploma u organizacijskoj transakcionoj analizir (Diploma in Organisational Transactional Analysis)

• Posedovanje osnovnog sertifikata (TA 101)
• Završen korporativni TA trening u ukupnom trajanju od 120 sati (180 ukupno).
• 40 sati supervizija.
• do 30 sati lične analze i didaktičke analize, individualne i grupne. (Sati će za svakog kandidata biti definisani u dogovoru sa mentorom, do najviše 30 sati.)
• položen završni ispit, pred komisijom.
• Potpisana izjava da prihvata kodeks transakcionih analitičara.

Transakcioni analitičar – teoretičar (Transactional Analyst – Theorist)

• Posedovanje sertifikata TA praktičara.
• Ukupno 360 sati teorijskog treninga. Zavšavanjem treće godine treninga u trajanju od 60 sati, stiče se ukupno 180 sati teorije kroz direktni trening. Ostalih 180 sati može kroz iščitavanje literature.
• Lični rad 20 sati, individualno ili grupno. Ukupno 50 sati.
• Tri seminarska rada.
• Prezentiran i prihvaćen završni pismeni rad.
• Potpisana izjava da prihvata kodeks transakcionih analitičara.

Grendperenting (grandparenting)

Grendperenting je proces dodeljivanja sertifikata kolegama koje su zaslužne za razvoje transakcione analize u Srbiji i koji su najmanje tri godine proveli u edukaciji iz transakcionea analize.
Koleginice i kolege koje su do sada bili uključeni u edukaciju iz transakcione analize u okviru TA Centra -- asocijacije transakcionih analitičara Srbije (kao i kod drugih zvaničnih učitelja transakcione analize) mogu aplicirati kod Komisije za sertifikaciju TA centra za određene sertifikate iako ne ispunjavaju sve na ovaj način propisane uslove. Kandidati će navesti za koji nivo sertifikata apliciraju, a komisija će im odgovoriti da li je to odobreno ili je odobren neki niži nivo sertifikata, odnosno koje još uslove moraju ispuniti da bi dobili odgovarajući sertifikat.
Grendperenting proces je započet decembra 2008., a predviđeno je da se okonča za tri godine, decembra 2011. godine, nakon čega više neće biti moguće dobiti sertifikate na ovaj način.
U aplikaciji za grendperenting je potrebno priložiti:

 • CV kandidata
 • Dnevnik TA treninga iz koga je vidljivo kada je edukacija započeta, kod kog trenera, koliko je trajala i kada je prestala (u broju sati)
 • navesti broj teorijskih sati (predavanja)
 • navesti broj sati supervizija
 • navesti broj sati ličnih radova
 • navesti publikovan ili izložen rad
 • navesti publikaciju, knjigu u kojoj je kandidat autor ili koautor (ako postoji)
 • navesti doprinos kandidata razvoju TA (ako se odnosi na datog kandidata)
 • ukoliko TA trener nije bio neko iz TA Centra, pripremite potvrdu o treningu koju će Komisija možda tražiti.


Aplikacije za grandeprenting sertifikate treba slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

New Education and Certification Model in Transactional Analysis (M.E.S.T.A)
for correct English translation of this text click one line down on Opširnije:

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Mr sci. Sonja Radojković

06.12.2012

Mr sci. Sonja Radojković

Mr sci. Sonja Radojković, diplomirani psiholog i diplomirani trasakcon...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

 1. Najnovije vesti
 2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account