Početna TA edukacija: Beograd, Novi Sad, Subotica i Banjaluka

  • Objavljeno u Vesti
U oktobru mesecu 2010.godine počela je edukacija za nove edukativne TA grupe u Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci i Subotici.

Uslovi za prijavljivanje su: početni trening je otvoren za veoma različite profile – ne samo za psihologe i lekare kako se to obično misli – jer se TA primenjuje u veoma različitim kontekstima. Kasnije u edukaciji, tokom naprednog treninga se pojavljuju određena ograničenja. Naziv transakcioni analitičar-savetnik i transakcioni analitičar-psihoterapeut mogu dobiti osobe sa završenim fakultetom, VII stepen obrazovanja (nije važno koji, poželjno humanističke ili društvene orijentacije).

Naziv Certified Transactional Analyst, odnosno Sertrifikovani Transakcioni Analitičar mogu dobiti osobe koje su završile višu školu (VI stepen obrazovanja). Inače, na prvi stepen TA edukacije se mogu uključiti svi, bilo da ih zanima profesionalna primena TA (psihoterapija, savetovanje, ped