Prevodi

Prevodi (6)

Bajke i dramska analiza skripta

Bajke i dramska analiza skripta
Stephen B. Karpman


(Fairy Tales and Script Drama Analysis. Karpman, 1968; prevela Jasna Niketić-Filipović, 2000)

Kratak sadržaj

Na svesnom nivou bajke pomažu da se u svest mladih ljudi usade društvene norme, a na podvesnom nivou one mogu pružiti uvid u atraktivan, stereotipan niz uloga, lokacija i vremenskog rasporeda jednog nestalnog životnog skripta. Naučna strukturalna analiza skripta zasnovana je na Skriptnoj Matrici (Steiner, 1966)(1). U ovom clanku prikazaću neke dijagrame dramske analize skripta koristeći se primerima iz tri poznate bajke.
Drama se može analizirati kao obrt u ulogama i lokacijama na određenom vremenskom kontinuumu. Na dramski intenzitet utiče broj preokreta u određenom vremenskom periodu (skriptni velocitet-brzina), a kontrast među pozicijama se smenjuje (skriptni domet ili opseg). Niski skriptni velocitet ili opseg je dosada. Vreme svakog obrta varira nezavisno, od iznenađenja do neizvesnosti (suspense).
Opširnije...

Šta je transakciona analiza? - Izvod iz časopisa "TA Today"

(Ian Stewart i Vann Joines)

Transakciona analiza ( skraćeno: TA) je teorija ličnosti i sistematska psihoterapija ličnog razvoja i izmene ličnosti. Među svim ostalim psihološkim pristupima, ona je izuzetna po dubini teorije i širokom spektru primene.

Kao teorija ličnosti, TA nam daje predstavu o tome kako su ljudi psihološki struktuirani koristeći tročlani model ego-stanja. TA donosi i teoriju komunikacije koja se može proširiti sa interpersonalne komunikacije na analizu sistema i organizacija. TA nam nudi teoriju razvoja deteta. Koncept životnog skripta objašnjava kako naši sadašnji obrasci ponašanja vode poreklo iz detinjstva. TA nam objašnjava kako i zašto možemo, kao odrasli, nastaviti da ponavljamo strategije koje smo razvili u detinjstvu, čak i kada one proizvode rezultate koji su samo-poražavajući ili bolni. Time TA obezbeđuje i teoriju psihopatologije.

Opširnije...

Bajke i dramska analiza skripta

Stephen B. Karpman

Bajke na svesnom nivou pomažu da se u svest  mladih ljudi usade društvene norme, dok na podvesnom nivou one mogu pružiti uvid u atraktivan, stereotipan niz uloga, lokacija  i vremenskog rasporeda jednog nestalnog životnog skripta. Naučna strukturalna analiza skripta zasnovana je na Skriptnoj Matrici (Steiner, 1966)(1). U ovom clanku prikazaću neke dijagrame dramske analize skripta koristeći se primerima iz tri poznate bajke.

Drama se može analizirati kao obrt u ulogama i lokacijama na određenom vremenskom kontinuumu. Na dramski intenzitet utiče broj preokreta u određenom vremenskom periodu (skriptni velocitet-brzina), a kontrast medju pozicijama se smenjuje (skriptni domet ili opseg). Niski skriptni velocitet ili opseg je dosada. Vreme svakog obrta  varira nezavisno, od iznenađenja do neizvesnosti(suspense).

Opširnije...

Skript: Uloga dozvole

James R. Allen i Barbara Ann Allen

Kao što je to još Berne istakao, Skript je projektovan da traje ceo život. On se bazira na kontinuiranom potkrepljivanju roditeljskog programiranja kao i na odlukama donešenim u detinjstvu. Ove odluke, zauzvrat, baziraju se na 4 nezavisna faktora: (1) onim roditeljskim porukama  koje dete prihvata, (2) njegovoj ezistencijalnoj poziciji, (3) njegovom ograničenom zivotnom iskustvu i (4) njegovom nivou kognitivnog razvoja.

 

Opširnije...

Skript i Kontraskript

Skript i Kontraskript

Claude Steiner

Koncept snage volje od značaja je za osobe koje sebe smatraju vođenima prema nekom obliku samodestrukcije. U svojoj esenciji, snaga volje predstavlja kontrapoziciju Roditelja prema zahtevima skripta.

Za Anonimnog Alkoholičara (A.A) snaga volje je jedan relativno beskoristan koncept. Životarenje  “od danas do sutra” cini mu se daleko efektivnijim, i to posmatrano  sa stanovišta psihologije životnog scenarija (skripta) ima smisla. Stil  življenja ‘od danas do sutra’  redukuje život na dugu seriju kratkotrajnih epizoda koji skriptnu matricu lišavaju razvoja. Ovo izjednačava šanse u utrci izmedju skripta i snage volje i daje snazi volje podjednake izglede.


Opširnije...

Ego stanja

  • Stewart, Ian (2001)
  • Ego States and the Theory of Theory:
  • The Strange Case of the Little Professor. Transactional Analysis Journal, 31(2):133-147.
  •  
  • Glavni govor, Ego stanja i teorija o teoriji: Čudan slučaj Malog Profesora

 Ian Stewart*

Rezime

Ovaj govor razmatra procese rasuđivanja pri stvaranju naučnih modela i izlaže neke opšteprihvaćene principe stvaranja modela. Govornik naglašava da “dobar” model može biti definisan samo u terminima svoje korisnosti, koja opet može biti prosuđivana samo u odnosu na nameravanu upotrebu tog modela. Za model se nikada ne može reći da je “tačan” ili “pogrešan”. U svetlu ovih principa, govornik predlaže kritiku različitih verzija modela ego stanja.

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account