Šta je transakciona analiza?

Edukacije transakcione analize

Uvodna edukacija
Napredna edukacija

Tim TA centra

osnivač i psihoterapeut

Saznaj više

doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

master pedagoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

andragog i psihoterapeut

Saznaj više

Gostujući predavači i Saradnici TA Centra

počasni predavač

Saznaj više

doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

psihijatar i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

doktor medicinskih nauka I psihoterapeut

Saznaj više

psihijatar i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

psihijatar i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više