Šta je transakciona analiza?

Kursevi transakcione analize

Uvodni kurs
Napredni kurs

Tim TA centra

Osnivač i psihoterapeut

Saznaj više

Doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

Psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

Master pedagoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

Andragog i psihoterapeut

Saznaj više