Logo
Odštampajte ovu stranicu
TA Praktičar

TA Praktičar

(M.E.S.T.A.) Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi
Preambula


S obzirom na nedostatke u postojećem sistemu sertifikacije u transakcionoj analizi, koje smo uočili u našoj zemlji, a koje regulišu odgovarajuća tela Međunarodnog (ITAA) i Evropskog udruženja za transakcionu analizu (EATA), a koji su doveli do toga da je broj onih koji dođu do međunarodnog naziva Certified Transactional Analyst (u daljem tekstu CTA) u odnosu na sve koji započnu naprednu edukaciju u transakcionoj analizi manji od 1%, pojavila se potreba da se razvije jedan dodatni model treninga i sertifikacije u transakcionoj analizi, koji je ovde izložen.Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (u daljem tekstu MESTA) je razvijen kao dodatni sistem edukacije koji ne pretenduje da zameni uspostavljeni međunarodni sistem. MESTA treba shvatiti kao dopunu međunarodnom sistemu. Zbog toga su svi treneri i supervizori u MESTA istovremeno akreditovani treneri i supervizori u tradicionalnom, međunardonom modelu edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi. To znači da su sati treninga i supervizija kod ovih trenera i supervizora validni u oba modela, tradicionalnom i novom, tako da samo od edukanta zavisi u kom modelu će tražiti sertifikaciju ili će se opredeliti za oba modela tako da stekne dve vrste sertifikata.

Iako je na međunarodnom nivou uočeno da postojeći tradicionalni sistem ima brojne nedostatke na različitim nivoima (CTA; supervizore; trenere; itd), što je dovelo do rasprave o reviziji i modifikaciji ovog modela, ne postoji saglasnost oko toga da je MESTA alternativa ovom sistemu. To znači da svi koji traže sertifikaciju u MESTA moraju unapred znati da ovo nije međunarodno prihvaćen sistem sertifikacije u transakcionoj analizi i da može biti osporavan od drugih TA udruženja čiji je sistem treninga i sertfikacije tradicionalan.

Uslovi za sticanje sertifikata

Praktičar transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner)

• Posedovanje osnovnog sertifiakta.
• Napredna edukacija u trajanju od 60 sati.
• Lični rad (rad na sebi) u ukupnom trajanju od 30 sati, od čega 10 sati mora biti grupno, a 10 sati mora biti individualno.
• Urađen TA autoportet: primena TA koncepata na sebe kao rezultat samoanalize i didaktičke analize. Pismeni rad od 10-30 stanica.
• Predstavljanje TA autoportreta na svojoj edukativnog grupi.

 

Poslednji put izmenjenonedelja, 16 decembar 2012 22:41
Ocenite ovaj članak
(7 glasova)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.