Tim TA Centra

osnivač i psihoterapeut

Saznaj više

doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

master pedagoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

andragog i psihoterapeut

Saznaj više

 Gostujući predavači i saradnici TA Centra

počasni predavač

Saznaj više

doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

Saznaj više

psihijatar i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

doktor medicinskih nauka I psihoterapeut

Saznaj više

psihijatar i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

psihijatar i psihoterapeut

Saznaj više

psiholog i psihoterapeut

Saznaj više

O TA Centru

Transakciona analiza ili, skraćeno, T.A., je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne). Kod nas je veoma popularna psihološka teorija sa kojom se domaća javnost imala prilike upoznati otkako je 1980. prvi put objavljen prevod knjige Erika Berna »Koju igru igraš«. Od tada je, sem što je objavljeno još desetinu knjiga, stasala i sazrela generacija domaćih transakcionih analitičara.

Svi TA koncepti pomažu ljudima da razviju određene psihološke i socijalne veštine i poboljšaju kvalitet sopstvenih i tuđih života. Iz tog razloga je transakciona analiza jedan od zvanično priiznatih naučnih i učinkovitih psihoterapijskih modaliteta (Evropska asocijacija za psihoterapiju). Njeni koncepti i tehnike su široko primenjivi u svim oblastima koje se tiču ljudskog rasta i razvoja. Stoga u okviru transakcione analize postoji i niz drugih specijalizovanih treninga: psihosocijalno savetovanje, primena u vaspitanju i obrazovanju, organizaciji i menadžmentu, medijaciji, glumi, književnosti i brojnim drugim kontekstima.

Iz tog razloga su na zvanične treninge transakcione analize koje u Srbiji i regionu organizuje TA Centar – udruženje transakcionih analitičara Srbije, dobrodošli svi, bez obzira na profesiju i životnu dob, koji bi želeli da savladaju ovu psihološku metodu.

Malo je poznato u javnosti da u našoj zemlji postoji prilično brojna zajednica ljudi koji se profesionalno bave transakcionom analizom. Još 1978. godine je grupu psihologa okupljenih oko dr Josipa Bergera, profesora psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, obučavao Grejem Barns (Graham Barnes), edukator i supervizor Medjunarodnog udruženja za transakcionu analizu (ITAA). Ubrzo je Beograd postao regionalni centar iz kojeg je transakciona analiza širena po drugim republikama bivše Jugoslavije. Taj trend je nastavljen kasnije. Tako je 2001. godine, kao prvi u takozvanoj istočnoj Evropi, najviši rang zvaničnog i medjunarodno priznatog edukatora i supervizora za transakcionu analizu (T.S.T.A), stekao upravo dr Zoran Milivojević, stručnjak koji predaje transakcionu analizu u Sloveniji i Hrvatskoj, koji je direktor Međunarodnog Instituta za transakcionu analizu u Ljubljani, i osnivač i predsednik Asocijacije transakcionih analitičara Srbije – TA Centra.

Danas, u našoj zemlji, postoji nekoliko desetina transakcionih analitičara, kao i čitav tim licenciranih učitelja i supervizora u TA Centru. Važan je podatak da TA Centar od svog osnivanja do danas okuplja preko 1500 profesionalaca u Srbiji i u regionu koji primenjuju transakcionu analizu u različitim kontekstima: psihoterapiji, savetovanju, koučingu, vaspitanju, obrazovanju, medijaciji, korporativnom treningu, marketingu, odnosima sa javnošću, teoriji, farmaciji itd.

Tim stručnjaka TA Centra