Popunjen je broj polaznika za uvodnu edukaciju i prijave se više ne primaju do sledećeg ciklusa.