Obavezna i preporučena literatura za kurseve transakcione analize

Bazični kurs

Prva godina

Nije obavezno, ali preporučujemo da u toku ovog kursa pročitate

Napredni kurs

Treća godina

Obavezna:

Preporučena u zavisnosti od oblasti interesovanja i cilja edukacije: