koordinator

Tatjana Majer koordinator TA Centra Osoba za kontakt i obaveštavanje, organizaciju i koordinaciju TA edukativnih grupa u Srbiji i regionu.

psihoterapeut

Milena Marković psihoterapeut Milena Marković je psihoterapeut sa Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju (SDPS) i međunarodnim sertifikatom za transakcionu analizu (CTA-P Certified transactional analyst specializing in psychotherapy – ITAA). 2021. godine završila je master studije primenjene psihologije i time stekla zvanje master psiholog.  Redovni je učesnik nacionalnih i internacionalnih stručnih skupova, kao i dugogodišnji sekretar Organizacionog…

psiholog i psihoterapeut

Vanja Tešanović psiholog i psihoterapeut Diplomske i master studije psihologije završila na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu. Dvanaest godina rada u kliničkom sektoru u okviru Centra za mentalno zdravlje. Primjenjuje principe Transakcione Analize u svim aspektima kliničkog rada te uvodi savjetovanje i psihoterapiju u terapijski plan Centra. Sertifikovani psihoterapeut TA, član Internacionalne asocijacije…

psihijatar i psihoterapeut

dr Jelena Popović psihijatar i psihoterapeut Završila je Medicinski fakultet I specijalistički ispit iz psihijatrije u Beogradu. Sertifikovani je transakcioni analitičar  – psihoterapeut. Akademsku specijalizaciju iz neurologije završila je u Beogradu na Medicinskom fakultetu 2011. godine, a specijalistički rad je bio na temu “Kongenitalni miastenički sindromi“. Doktorska disertacija iz oblasti neuronauka je u izradi. Zaposlena…

psiholog i psihoterapeut

Tatjana Gjurković psihologinja i psihoterapeutkinja Certificirana transakcijska analitičarka – smjer psihoterapija (CTA-P) Privremena učiteljica i supervizorica iz TA – smjer psihoterapija (PTSTA-P) Registrirana terapeukinja igrom – supervizorica (RPT-S) Diplomirana supervizorica (pri EUROCPS i IPSA) Članica je profesionalnih udruženja: Hrvatske psihološke komore Hrvatske komore psihoterapeuta Udruge za transakcijsku analizu i Europske asocijacije transakcionih analitičara (EATA) Internacionalne asocijacije…

psihijatar i psihoterapeut

dr Aleksandra Bubera Ninić psihijatar i psihoterapeut je lekar specijalista psihijatrije, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) pri Internacionalnom udruženju za Transakcionu analizu (ITAA) Edukovana je iz grupno analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, a specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Medicinskom…

doktor medicinskih nauka I psihoterapeut

dr sci. med. Mirko Rosić ddoktor medicinskih nauka I psihoterapeut Diplomirao je 1983. na Medicinskom fakultetu, Beograd – Odeljenje u Kragujevcu. Magistrirao je 1988. a doktorirao 1990. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2000. redovni je profesor Fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Bio je dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu…

psiholog i psihoterapeut

Tatjana Mali Ergelašev psiholog i psihoterapeut Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ima sertifikat transakciono analitičkog – psihoterapeut. Član je: Internacionalne asocijacija za transakcionu analizu (ITAA) Saveza društava psihoterapeuta Srbije TA Centra (Asocijacije transakcionih analitičara Srbije). Ima višegodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, u individualnom radu sa ženama i decom u situaciji nasilja,…

psihijatar i psihoterapeut

dr Irena Đorđević psihijatar i psihoterapeut Završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije u Beogradu. Sertifikovani je transakcioni analitičar –  psihoterapeut. Psihijatar je u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Bavi se psihoterapijskim radom više godina unazad u privatnoj praksi. U svojoj kliničkoj praksi, a u okviru psihijatrijske klinike u kojoj je zaposlena,…

doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

dr sci. Ivana Novakov doktor psiholoških nauka i psihoterapeut Osnovne, master i doktorske studije psihologije završila je na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Doktorirala je na temu “Shizotipija između vulnerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivnog potencijala: validacija modela benigne shizotipije”. Sertifikovani je transakciono-analitički psihoterapeut. Naučni je saradnik…