dr Aleksandra Bubera Ninić

psihijatar i psihoterapeut

  • je lekar specijalista psihijatrije,
  • sertifikovani transakcioni analitičar (CTA),
  • redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) pri Internacionalnom udruženju za Transakcionu analizu (ITAA)

Edukovana je iz grupno analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, a specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila je i dvodelnu edukaciju iz EMDR-a, prvi nivo.

Nosilac je nacionalnog (Jugoslovenskog) sertifikata za psihoterapiju.

Grupnom i individualnom psihoterapijom se bavi poslednje 22 godine

Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju integrativnih kliničkih, kao i iskustveno – didaktičkih grupa, kao i bogato kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja, kao i sa osobama sa životnim problemima.

Više godina je radila i na veštačenju radne sposobnosti, kao i u urgentnim i službama kućnog lečenja.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese.

Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti transakcione analize, psihoterapije u okviru kojih prikazuje stručne radove.

U sklopu profesionalnog razvoja prošla je mnoge edukacije i radionice: školu za mlade psihijatre, “Hearing voices” pristup, psihodrama, telesna psihodrama, grupno analitičke psihoterapija, Geštalt, porodične konstelacije, integrativna psihoterapija itd.

Trenutno pohađa seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Richard G. Erskine).

Kao predsedniica organizacionog odbora i članica Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, organizovala je  Prvi kongres psihoterapeuta Srbije 2011.te, koji se od tada redovno održava svake godine. kao i više masovnih međunarodnih radionica iz oblasti Transakcione analize (Karpman, Steel, Steiner, Whyte, Erskine, Welch)

Vodila je različite treninge u oblasti HR specifično urađenih prema potrebama klijenata kao i u NVO sektoru.

Stručni je redaktor prevoda knjiga iz oblasti psihoterapije.

Prisutna je u štampanim i drugim medijima, radi edukacije o problemima mentalnog zdravlja, destigmatizacije, načina lečenja i drugim edukativnim temama.

Članica  je:

Regionalne lekarske komore Beograda, Srpskog lekarskog društva, Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije – TA centar, Internacionalnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA), Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Živi i radi u Beogradu.

Nazad na sve članove tima