dr sci. Nataša Cvejić Starčević

doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

Diplomirala psihologiju u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu. Doktorirala na temu “Emocionalna regulacija i emocionalni poremećaji“. Internacionalno sertifikovani psihoterapeut (CTA). Supervizor i edukator transakcione analize u oblasti psihoterapije ( TSTA-P).

Član je:

  • Saveza društava psihoterapeuta Srbije,
  • Evropske asocijacije psihoterapeuta (EAP)
  • Internacionalne asocijacije transakcionih analitičara (ITAA)
  • Potpredsednik je TA Centra (Asocijacije transakcionih analitičara Srbije).

Preko 20 godina radi psihoterapiju sa odraslima u privatnoj praksi i edukaciju i superviziju za transakcionu analizu.

Aktivno učestvuje na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i kongresima.

Glavna profesionalna interesovanja: optimalizacija psihoterapije, istraživanja efikasnosti psihoterapije, promovisanje transakcione analize, povezivanje i facilitacija saradnje stručnjaka u psihoterapiji i srodnim oblastima, primena transakcione analize u samoaktualizaciji.

Živi i radi u Novom Sadu.

Nazad na sve članove tima