Dragana Jovanović-Boka

master pedagoških nauka i psihoterapeut

Internacionalno  sertifikovani transakcioni analitičar (CTA).

Supervizor transakcione analize (STA) i privremeni učitelj TA (PTTA).

Član je profesionalih tela:

  • Saveza društava psihoterapeuta Srbije
  • Komore socijalne zaštite Srbije
  • Internacionalne asocijacije transakcionih analitičara (ITAA)
  • Evropske asocijacije transakcionih analitičara (EATA)

Edukativni stil koji primenjuje  je humanistički, ko-kreativan i relacioni.

Kao trener i supervisor TA radi preko 15 godina u  Srbiji, Bosni I Hercegovini, Republici Srpskoj, Kosovu i Crnoj Gori.

Preko 20 godina se bavi psihoterapijom odraslih u okviru Savetovališta za brak i porodicu i kasnije  kroz privatnu praksu. Posebnu ekspertizu ima u radu sa partnerima  i  vulnerabilnim ciljnim grupama.

Koautor je dvogodišnjeg programa za Organizacijsku transkacionu analizu i kreator je mnogobrojnih programa za edukaciju i superviziju u okviru ljudskih resursa u organizacijama i NVO sektoru.Na internacionalnom nivou koautor je treninga za interkulturalnu i regionalnu saradnju.

Aktivno učestvuje na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i kongresima.

Glavna profesionalna interesovanja: promovisanje TA kroz taylor made programe za profesionalce koji rade u obrazovanju, razvoju ljudskih resursa i pomagačkim profesijama ; kontekstualizacija i integracija TA sa telesnom psihoterapijom, istraživanje TA modaliteta za lični razvoj u domenu bliskosti, intimnosti, razvoj autentičnog Selfa, primena transakcione analize u samoaktualizaciji kroz grupni iskustveni rad.

Živi i radi u Novom Sadu, Beogradu i Sarajevu.

Nazad na sve članove tima