dr Irena Đorđević

psihijatar i psihoterapeut

Završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije u Beogradu. Sertifikovani je transakcioni analitičar –  psihoterapeut. Psihijatar je u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Bavi se psihoterapijskim radom više godina unazad u privatnoj praksi. U svojoj kliničkoj praksi, a u okviru psihijatrijske klinike u kojoj je zaposlena, bavi se lečenjem kako urgentnih tako i drugih akutnih i hroničnih psihijatrijskih poremećaja i stanja.

Vodila je različite edukacije i tribine u vezi sa mentalnim zdravljem, veštinama komunikacije, primenom psiholoških tehnika u sudskoj medijaciji.  U okviru različitih projekata bila je uključena u rad sa osobama sa smetnjama u razvoju,  kao i osobama sa psihičkim poremećajima u procesu reintegracije u radnu sredinu. Bila je aktivista i organizator volonterskog rada u sferi podrške deci oboleloj od malignih bolesti, njihovim roditeljima, kao i deci bez roditeljskog staranja.

Član je:

  • Lekarske komore Srbije
  • Srpskog lekarskog društva
  • Internacionalne asocijacije transakcionih analitičara ( ITAA )
  • Saveza društava psihoterapeuta Srbije
  • TA Centra ( Asocijacije transakcionih analitičara Srbije )

Kao poseban izazov u svom radu vidi sinhronizaciju psihijatrijske i psihoterapijske prakse, stavljajući akcenat na maksimalno korišćenje psihoterapijskih resursa.

Živi i radi u Beogradu.

Nazad na sve članove tima