Irena Vučić Živković

andragog i psihoterapeut

Diplomirala je andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Završila je Propedevtiku. Internacionalno sertifikovani psihoterapeut (CTA). Internacionalni TA 101 instruktor.

Član je :

  • Internacionalne asocijacija za transakcionu analizu (ITAA)
  • Saveza društava psihoterapeuta Srbije
  • TA Centra (Asocijacije transakcionih analitičara Srbije).

Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju kao i dugogodišnje iskustvo u obalasti psihologije obrazovanja i učenja odraslih.

Poslednjih godina radi kao psihoterapeut u privatnoj praksi i kao edukator transakcione analize.

Kreirala je različite iskustveno edukativne radionice u oblasti: emocionalne pismenosti, asertivnosti, partnerskih odnosa, neverbalne komunikacije.

Radila je kao saradnik i edukator na brojnim radionicama u okviru NVO.

Polja interesovanja: Telesna i Geštalt psihoterapija.

Aktivno učestvuje na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i kongresima.

Živi i radi u Beogradu.

Nazad na sve članove tima