dr sci. Ivana Novakov

doktor psiholoških nauka i psihoterapeut

Osnovne, master i doktorske studije psihologije završila je na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Doktorirala je na temu “Shizotipija između vulnerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivnog potencijala: validacija modela benigne shizotipije”. Sertifikovani je transakciono-analitički psihoterapeut. Naučni je saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Iskustvo u oblasti individualnog i grupnog savetodavnog rada sticala je kroz volonterski angažman na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, a tokom višegodišnjeg rada na Institutu za onkologiju Vojvodine, bavila se psihološkim savetovanjem i pružanjem psihološke podrške osobama sa dijagnozom maligne bolesti, kao i članovima njihovih porodica. Kao predavač i edukator učestvovala je u velikom broju projekata, radionica i tribina usmerenih na teme kao što su očuvanje mentalnog zdravlja, upravljanje stresom, prevencija sindroma sagorevanja kod zdravstvenih radnika, borba protiv raka i važnost prevencije malignih bolesti. Aktivan je učesnik domaćih i međunarodnih naučno-stručnih skupova i autor je brojnih naučno-istraživačkih radova iz oblasti kliničke i zdravstvene psihologije.

Glavna profesionalna interesovanja: integracija TA sa relacionom psihoterapijom i art psihoterapijom; empirijska istraživanja TA koncepata; primena TA u oblasti zdravstvene psihologije; psihosomatika, životne krize, tugovanje i gubitak

Živi i radi u Novom Sadu.

Nazad na sve članove tima