dr Jelena Popović

psihijatar i psihoterapeut

Završila je Medicinski fakultet I specijalistički ispit iz psihijatrije u Beogradu. Sertifikovani je transakcioni analitičar  – psihoterapeut. Akademsku specijalizaciju iz neurologije završila je u Beogradu na Medicinskom fakultetu 2011. godine, a specijalistički rad je bio na temu “Kongenitalni miastenički sindromi“. Doktorska disertacija iz oblasti neuronauka je u izradi.

Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog Klinickog centra Srbije kao šef Odseka za poremećaje mladih.

Zvanje transakcionog analitičara – psihoterapeuta je stekla u TA Centru (Asocijacija transakcionih analitičara Srbije),  a zatim je dobila i  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju, izdat od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

U svom psihijatrijskom i psihoterapijskom radu bavi se primenom najsavremenijih metoda u dijagnostici i lečenju različitih psihijatrijskih poremećaja, kao i savetodavnom radu radi prevazilaženja kriznih stanja i savladavanja teškoća u svakodnevnom životu. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa adolescentima, kao i problemima u interpersonalnim odnosima i problemima u oblasti gojaznosti. Sa adolescentima radi individualno, kao i grupno sa ciljem poboljšanja njihovog individualnog razvoja, kao i funkcionisanja u grupi.

Član je:

  • Lekarske komore Srbije
  • Srpskog lekarskog društva
  • Internacionalne asocijacije transakcionih analitičara ( ITAA )
  • Saveza društava psihoterapeuta Srbije
  • TA Centra ( Asocijacije transakcionih analitičara Srbije )

 

Učestvovala je u radu brojnih međunarodnih i domaćih kongresa i kontinuiranih edukacija. Višegodišnji je izlagač na Kongresu psihoterapeuta Srbije, iz oblasti adolescentne psihoterapije. Autor je i koautor brojnih naučnih radova.

Živi i radi u Beogradu

Nazad na sve članove tima