dr sci. med. Mirko Rosić

ddoktor medicinskih nauka I psihoterapeut

Diplomirao je 1983. na Medicinskom fakultetu, Beograd – Odeljenje u Kragujevcu. Magistrirao je 1988. a doktorirao 1990. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2000. redovni je profesor Fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Bio je dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu (2000 – 2001) i rektor Univerziteta u Kragujevcu (2001 – 2005). U periodu od 2000. do 2005. bio je podpredsednik Odbora za nauku i obrazovanje Narodne skupštine Republike Srbije,  a od 1998. do 2005.  zamenik načelnika Odseka za biomedicinska istraživanja Centra za naučna istraživanja SANU u Kragujevcu. Izabran je 1994. za počasnog predavača (honorary lecturer) na Medicinskom fakultetu St.Thomas’s u Londonu.

Publikovao je više od 100 naučnih radova od kojih je njih 40 objavljeno u medjunarodnim časopisima. Takođe je  autor i koautor 14 knjiga.

U oblasti psihoterapije ima sertifikat transakcionog analitičara – psihoterapeuta.

Živi i radi u Kragujevcu i Beogradu.

Nazad na sve članove tima