Tatjana Gjurković

psihologinja i psihoterapeutkinja

 • Certificirana transakcijska analitičarka – smjer psihoterapija (CTA-P)
 • Privremena učiteljica i supervizorica iz TA – smjer psihoterapija (PTSTA-P)
 • Registrirana terapeukinja igrom – supervizorica (RPT-S)
 • Diplomirana supervizorica (pri EUROCPS i IPSA)

Članica je profesionalnih udruženja:

 • Hrvatske psihološke komore
 • Hrvatske komore psihoterapeuta
 • Udruge za transakcijsku analizu i Europske asocijacije transakcionih analitičara (EATA)
 • Internacionalne asocijacije transakcionih analitičara (ITAA)
 • Američke organizacije iz terapije igrom (APT)
 • Internacionalne asocijacije iz relacijske TA (IARTA)
 • Europske interdisciplinarne asocijacije za terapeutske usluge za djecu i mlade (EIATSCYP-Ken Evans)

Kroz sve tri primarne radne uloge (psihoterapeutkinja, supervizorica, edukatorica) njeguje relacijski, ko-kreativni stil rada u kojem na prvom mjestu nastoji stavljati odnos te stvarati prostor za ko-kreativna iskustva.

Iako je primarno ušla u psihoterapijske vode radi interesa za rad sa odraslima, već se na samom početku profesionalnog rada susrela sa potrebom za dodatnim usavršavanjem – onim za primjenu za psihoterapijski rad sa djecom, njihovim roditeljima i širom zajednicom. Stoga je pored edukacije iz transakcijske analize završila i onu iz terapije igrom te posljednje desetljeće radi i sa odraslom populacijom i sa djecom od 3 do 12 godine.

U Centru Proventus, čiji je suosnivačica i direktorica, vodi, između ostalog, četverogodišnju naprednu edukaciju iz transkacijske analize – smjer psihoterapija. Pored kontinuirane integracije TA i terapije igrom, rado istražuje i druge psihoterapijske pravce i grane kroz koje traži odgovore na svoja pitanja vezana za egzistencijalne teme, traumu, gubitak, rad na tijelu, rad u ovdje i sada i mnoge druge.

Autorica je knjige „Terapija igrom: Kako razviti vještine za razumijevanje djeteta i produbiti odnos s njim“. Ko-autorica je članka „Treatment Stages in Working with Children: An Approach Rooted in Transactional Analysis and Play Therapy“ objavljenog u TA časopisu (TAJ) te preko 20 terapeutskih slikovnica.

Živi i radi u Zagrebu, a surađuje sa mnogobrojnim nacionalnim i internacionalnim kolegama i kolegicama.

Nazad na sve članove tima