Tatjana Majer

koordinator TA Centra

Osoba za kontakt i obaveštavanje, organizaciju i koordinaciju TA edukativnih grupa u Srbiji i regionu.

Nazad na sve članove tima