Vanja Tešanović

psiholog i psihoterapeut

Diplomske i master studije psihologije završila na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu. Dvanaest godina rada u kliničkom sektoru u okviru Centra za mentalno zdravlje. Primjenjuje principe Transakcione Analize u svim aspektima kliničkog rada te uvodi savjetovanje i psihoterapiju u terapijski plan Centra. Sertifikovani psihoterapeut TA, član Internacionalne asocijacije za Transakcionu Analizu.

Dodatno radi u Sarajevu u okviru privatne prakse. Primarni fokus ovog rada je individualna i grupna psihoterapija, te je član tima koji se bavi ljudskim resursima i psihologijom u poslovnom okruženju.

Radi na Palama i u Sarajevu.

Nazad na sve članove tima